type="text/css">
   
 
  Tasarım Günlüğü

Teknoloji ve Tasarım Dersinde “Tasarım Günlüğü” :

Tasarım Günlüğü Nedir?
Öğrencinin etkinlik sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme – yanılma, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.

Neden Tasarım Günlüğü?
Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler.
Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar.
Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.
Günlükler, öğrencilerin öğrendiği temel konulardaki çalışmalarını özetlemek ve kaydetmek amacıyla kullanılırlar.

Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir.
Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.). Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.

Etkinlikler ve Tasarım Günlüğü :
Öğrenciler bireysel çalışmalarını yansıtan günlüklerinden not alırlar.
Bir kuşak içinde birden fazla bireysel etkinlik yapan öğrenciler en çok beğendikleri, sevdikleri çalışmanın günlüğünü öğretmenlerine sunarlar.
Gözlem formlarındaki ölçütler günlüklerle takip edilir.
Sınıf içi sunular günlükler aracılığı ile yapılır.

Tasarım Günlüğünün Amacı :Tasarım günlükleri öğrencilerin;
Öz değerlendirme yapmalarını sağlar.
Karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.
Dil becerilerini geliştirerek öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlar.
Tasarımlarının gerçekleştirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalışmaları için yön verir.
Sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönlerinin gözlemlenmesine imkân verir.
Bireysel çalışmalarda öğrenciler süreçte tuttukları günlükleri ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Böylece karşılaştıkları güçlüklerin veya başarılarının farkına varırlar.
Ulaşılan sonucun öğrenciye ait olduğunu ispatlamaya kaynaklık eder.
Öğrenciler etkinlik sürecinde kaydettikleri bireysel gelişimlerini gözlemleyerek fark ederler.

“Bir insanı en açık, en çıplak, en gerçek hâliyle gösterebilen tür, günlük türüdür.”
T.S.HALMAN

TEKNOLOJİ TASARIM PLATFORMU
 

Reklam
 
En kıymetli sermaye zamandır.
 

-------TEKNOLOJİ - TASARIM-------

İHTİYAÇLAR BULUŞLARIN HABERCİSİDİR 
Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=